پروژه سایت مدرسه با asp.net به همراه مستندات

sorosh

عضو سایت
تازه وارد
در این پست میخواهیم پروژه سایت اتحادیه مدارس با asp.net به همراه مستندات برای کاربران عزیز سایت به اشتراک میگداریم .


از امکانات این پروژه سایت اتحادیه مدارس با asp.net می توان به مواردی مانند نام نویسی دانش آموزان در کلاس های مورد نظر خود، مشخص بودن نام معلمین و دانش آموزان، مشخص بودن تاریخ امتحانات، مشاهده نمرات دانش آموزان توسط والدین، امکان وارد نمودن نمرات توسط معلمین و امکان جستجو ترکیبی اشاره نمود
 

پیوست ها

بالا