نرم افزار جامع مدیریت دفاتر جمع آوری شیر

eliyas6005

کاربر تازه وارد
تازه وارد
برای اطلاعات بیشتر به وبسایت www.mizbandotnet.ir مراجعه نمایید.

نرم افزار جامع مدیریت مراکز جمع آوری و توزیع شیر نسخه 1.0.0 با امکانات پیشرفته :

- قابلیت ثبت شیر تحویلی از مشتری با تمام جزئیات (دانسیته،درصدآب،اسیدیته و ...)

- قابلیت صدرور قبض آنی پس از تحویل شیر از مشتری

- قابلیت صدور قبض بر اساس دوره زمانی برای مشتری خاص

- قابلیت ثبت شیرهای وارده از مراکز زیر مجموعه به مرکز اصلی

- قابلیت ثبت مشتری،راننده،مراکز مرتبط،کارخانه های مرتبط

- قابلیت ثبت فروش شیر به مقاصد و کارخانه های مورد نظر

- قابلیت آنالیز شیر کارخانه ها

- قابلیت تنظیم قرارداد با مشتری بر اساس محدوده خواص تعیین شده شیر

- گزارشگیری پیشرفته : گزارش کامل مشتری،پاداش و جریمه ، آنالیز شیر،فروش و تحویل شیر،گزارش مقایسه ای، گزارش تفکیکی و....
 
بالا