مربع و مکعب اعداد 0-5 در c#

sezare3

کاربر تازه وارد
تازه وارد
کد:
static void Main(string[] args)
    {

      int square0, square1, square2, square3, square4, square5,
        cube0, cube1, cube2, cube3, cube4, cube5;
      square0 = 0 * 0;
      square1 = 1 * 1;
      square2 = 2 * 2;
      square3 = 3 * 3;
      square4 = 4 * 4;
      square5 = 5 * 5;
      cube0 = 0 * square0;
      cube1 = 1 * square1;
      cube2 = 2 * square2;
      cube3 = 3 * square3;
      cube4 = 4 * square4;
      cube5 = 5 * square5;
      Console.WriteLine("             ***Moka'ab Va Morab'bae 0-5***\n\n\n");
      Console.WriteLine("Num \tSquare \tCube");
      Console.Write("0 \t");
      Console.Write(square0);
      Console.Write("\t");
      Console.WriteLine(cube0);
      Console.Write("1 \t");
      Console.Write(square1);
      Console.Write("\t");
      Console.WriteLine(cube1);
      Console.Write("2 \t");
      Console.Write(square2);
      Console.Write("\t");
      Console.WriteLine(cube2);
      Console.Write("3 \t");
      Console.Write(square3);
      Console.Write("\t");
      Console.WriteLine(cube3);
      Console.Write("4 \t");
      Console.Write(square4);
      Console.Write("\t");
      Console.WriteLine(cube4);
      Console.Write("5 \t");
      Console.Write(square5);
      Console.Write("\t");
      Console.WriteLine(cube5);
 

blackpage

کاربر تازه وارد
تازه وارد
پاسخ : مربع و مکعب اعداد 0-5 در c#

مسئله چی هست ؟ !:136
 

sezare3

کاربر تازه وارد
تازه وارد
پاسخ : مربع و مکعب اعداد 0-5 در c#

کاملا" مشخصه خووو مربع و مکعب اعداد 0 تا 5 رو نمایش میده..... کجاش مبهم بود؟!:160
 

sezare3

کاربر تازه وارد
تازه وارد
پاسخ : مربع و مکعب اعداد 0-5 در c#

ینی چی مسئله چی هست؟ اگه منظورت سواله که مشخصه....:دی

برنامه ای بنویسید که مرکعب و مربع اعداد 0تا 5 را نمایش دهد.....
 

blackpage

کاربر تازه وارد
تازه وارد
پاسخ : مربع و مکعب اعداد 0-5 در c#

کد خودت نوشتی؟
 

blackpage

کاربر تازه وارد
تازه وارد
پاسخ : مربع و مکعب اعداد 0-5 در c#

یعنی اومدی این کارو کردی
a^2 = a. a
و
a^3= a^2.a
 

Developer

کاربر تازه وارد
پاسخ : مربع و مکعب اعداد 0-5 در c#

بهتر بود بجای این کارا از counter استفاده می کردی!!
 
بالا