محاسبه مسافت با لیست در پایتون

ueovspxd

کاربر تازه وارد
تازه وارد
به مناسبت عید نوروز سه دوست قدیمی می خواهند همدیگر را ملاقات کنند. آذرمهر، آذرگون و مهرآئین قصد دارند در یک نقطه همدیگر را ملاقات کنند. منزل این سه نفر روی خط راست قرار دارد (محور xها) خانه ی آذرمهر در نقطه ی x1 قرار دارد، خانه ی آذرگون در نقطه ی x2 قرار دارد و خانه ی مهرآئین در نقطه ی x3 قرار دارد. آنها در مجموع می خواهند کمترین مسافت را طی کنند. با در دست داشتن x1 x2 x3 کمترین مسافتی که این سه در مجموع باید طی کنند تا در یک نقطه همدیگر را ملاقات کنند را محاسبه کنید. لطفا در صورتی که جواب عدد صحیح شد آن را بدون نقطه ی عدد اعشاری چاپ کنید مثلا در نمونه ی زیر اگر چاپ کنید 6.0 غلط است.
دقت کنید که مسافت مورد نظر است نه مکانی که قرار است همدیگر را ملاقات کنند.

ورودی نمونه:
6 9 10
خروجی نمونه:
4
 

eslami

کاربر تازه وارد
تازه وارد
x1= int(input())
x2= int(input())
x3= int(input())
list = [x1, x2, x3]
list.sort()
y = list[2]-list[0]
print(y)
 
بالا