سدیم دی استات (Sodium Diacetate) CH3COO)2Na.xH2O)

zohalshimi

کاربر تازه وارد
تازه وارد
سدیم دی استات (Sodium Diacetate) CH3COO)2Na.xH2O)

[عکس: 30.jpg]

سدیم دی استات (Sodium Diacetate) یک ترکیب شیمیایی با فرمول CH3COO)2Na) و جرم مولکولی g/mol 142.09 می باشد. شکل ظاهری این ترکیب کریستال سفید رنگ است و به شدت بوی اسید می دهد. این ماده در آب محلول است. از ویژگی های این ترکیب وجود پیوند هیدروژنی بین آنیون های آن است و ضمناً این ترکیب خاصیت ضد میکروبی دارد. با وجود اینکه این ترکیب در فاز آبی وجود ندارد ولی کریستال بسیار پایداری در فاز جامد تشکیل می دهد.

کاربردهای دی استات سدیم
سدیم دی استات یک قارچ کش و باکتری کش است که برای کنترل کپک ها و باکتری ها در غلات و دانه های ذخیره شده استفاده می شود. این ماده به عنوان “كمك” تخمیر برای حفظ کیفیت ذرت مزرعه، یونجه، سورگوم، جو دوسر و علف های موجود در سیلو مورد استفاده قرار می گیرد.

دی استات سدیم از اسید استیک و استات سدیم تشکیل شده است. این ماده به استات، یون های سدیم و هیدروژن که اجزای طبیعی در ساختار گیاهان، بدن حیوانات و غذاهای انسانی است، تبدیل می شود.

استات ها در بدن موجودات زنده در هنگام متابولیسم غذا تشکیل می شوند. استات و اسید استیک مدتهاست که در غذاهای انسانی و حیوانی استفاده می شود، بدون اینکه اثرات سوء قابل توجهی داشته باشد.

از دی استات سدیم به عنوان ماده ضد میکروبی در کالاهای پخته شده و سایر مواد غذایی و در تولید دارو و مواد آرایشی به عنوان خوشبو کننده، طعم دهنده و تنظیم کننده pH استفاده می شود.
 
بالا