سایت انتخاب رشته آزمون دکتری 1401

مشاوران برتر

عضو سایت
تازه وارد
علی رغم ادغام و برگزاری صرفا یک آزمون برای ورود به دانشگاه های سراسری و آزاد دکترای تخصصی، همچنان انتخاب رشته این دانشگاه ها از یکدیگر جدا بوده و داوطلبان پس از مشاهده نتیجه اولیه بایستی دو انتخاب رشته جداگانه انجام بدهند.
انتخاب رشته دکتری دانشگاه های روزانه یا دولتی، نوبت دوم یا شبانه، پیام نور، موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و پردیس جزو انتخاب رشته دانشگاه های سراسری محسوب می گردد و برای ثبت انتخاب های فوق بایستی به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی اینترنتی Sanjesh.org مراجعه نمایید.
در ابتدای مقاله لینک مستقیم انتخاب رشته دانشگاه های سراسری و آزاد بارگذاری گردیده است و به محض شروع شدن فرآیند انتخاب رشته دکترا، لینک انتخاب رشته فعال می گردد. شما همزاهان برای چیدمان صحیح انتخاب رشته دکتری دانشگاه های سراسری و آزاد بایستی کامل ترین راهنمای انتخاب رشته آزمون دکتری را مطالعه نمایید و سپس دست به انتخاب بزنید.
سایت انتخاب رشته آزمون دکترا
 
بالا