زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه های سراسری

مشاوران برتر

عضو سایت
تازه وارد
در هر یک از نیمسال تحصیلی، سازمان سنجش بازه زمانی را به عنوان زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه های سراسری در نظر می گیرد و طی اطلاعیه ای این زمان را به همگان اعلام می کند. آن دسته از داوطلبانی که قصد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه های سراسری را دارند، می توانند مراحل نام نویسی خود را انجام دهند.

زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه های سراسری از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به اطلاع داوطلبان نام نویسی می رسد.
زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه های سراسری نیمسال اول تحصیلی 1400
معمولا هر ساله داوطلبان بسیاری پیگیری زمان ثبت نام دانشگاه های سراسری همچون دانشگاه های "روزانه، نوبت دوم یا شبانه، غیرانتفاعی، پیام نور و پردیس خودگردان" را می کنند. در ابتدا باید یادآور شویم که اگر قصد ورود بدون کنکور به هر یک از دانشگاه های نامبرده را دارید، می توانید در دو نیمسال تحصیلی اول و دوم (مهر و بهمن ماه)، برای نام نویسی اقدام نمایید.


منبع: مهلت ثبت نام دانشگاه های سراسری بدون کنکور
 
بالا