ثبت نام آزمون لیسانس به پزشکی

مشاوران برتر

عضو سایت
تازه وارد
ثبت نام آزمون لیسانس به پزشکی از 1 دی ماه لغایت 1 بهمن ماه (تمدید تا 20 بهمن ماه)، در سال جاری انجام می شود و داوطلبان واجد شرایط ثبت نام آزمون لیسانس به پزشکی می توانند با ورود به سایت دانشگاه علوم پزشکی تهران به نشانی اینترنتی education.tums.ac.ir و یا از جدول زیر، فرم ثبت نام را دانلود نمایند و پس از تکمیل فرآیند نام نویسی، بایستی اسکن فرم تکمیل شده را در سایت ثبت نام آزمون لیسانس به پزشکی بارگذاری نمایند و در صورتی که در زمان مقرر ثبت نام، موفق به نام نویسی نشدید، می توانید در زمان تمدید مهلت ثبت نام آزمون لیسانس به پزشکیاقدام به نام نویسی کنید.

ثبت نام آزمون لیسانس به پزشکی
 
بالا