ثبت شرکت فنی مهندسی

fekr_bartar

کاربر تازه وارد
تازه وارد
ثبت شرکت فنی مهندسی
امروزه حوزه فعالیت ثبت شرکت فنی مهندسی، با توجه به تخصصی و پیچیده شدن کسب و کارها، خواهان بسیاری یافته است و جمع کثیری از مهندسین، متخصصین و علاقه مندان حیطه های فنی و مهندسی، مکانیکی، فناوری اطلاعات، معماری، ساختمانی و ساخت و ساز و موارد مشابه را به ثبت شرکت هایشان ترغیب کرده است.

شرکت های مهندسی اغلب به امور اجرایی، مهندسی، فنی و مشاوره اقدام می کنند و در زمینه عملیاتی طراحی، ساخت و ساز، نظارت، نقشه کشی، اجرای عملیاتی و مشاوره فعالیت دارند.
در ثبت شرکت فنی مهندسی باید به این مهم توجه داشت که نام های مذکور می بایست به نحوی کنار نام اصلی شرکت به کار برده شود که با نحوه فعالیت شخص متقاضی مرتبط باشد. لازم به ذکر است که در صورت استفاده از نام های فوق الذکر (یعنی کلمات مهندسی بکار رفته در نام یک شرکت) جهت ثبت شرکت باید مدرک تحصیلی مرتبطی ارائه گردد. به عنوان مثال چنانچه افراد متقاضی ثبت شرکت مهندسی آی تی یا فناوری اطلاعات (IT) باشند، باید مدرک تحصیلی کامپیوتر و یا آی تی داشته باشند.

همچنین در ثبت شرکت های مهندسی باید در ابتدای امر، موضوع فعالیت به طور صحیح و کامل مشخص گردد. موضوع فعالیت شرکت های مهندسی در حالت معمول و کلی به صورت اجرایی، فنی، مشاوره ای و مهندسی است و زمینه های فعالیت آن هم می تواند طراحی، اجرا، ساخت، نظارت و مشاوره باشد.
لازم به ذکر است که تعلل در تعیین کردن این موارد می تواند پاره ای مسائل را منجر شود و روند ثبت شرکت مهندسی را طولانی تر سازد. لذا بهره گیری از یک مشاور متخصص می تواند در تصمیم گیری و انتخاب صحیح تر این موضوع بسیار کمک کننده باشد.

 
بالا