آموزش کدنویسی قابل اطمینان

elahi

مدیریت
مدیر کل انجمن
برنامه ای قابل اطمینان است که کدنویسی آن قابل اطمینان باشد!
شیوه کدنویسی یک اپلیکیشن ارتباط مستقیمی با پایداری و میزان اعتماد به اپلیکیشن دارد.
در این دوره آموزشی با نحوه کدنویسی قابل اطمینان آشنا می شوید.
این دوره محصول Pluralsight است.
سرفصل های دوره آموزشی:

 • کار با Cache و Query
 • حذف Precondition ها
 • Precondition های دقیق
 • کار با Strength
 • کار با Inheritance
 • کار با Correctnes ها
 • معرفی Code Contract ها
 • Method های Factory
 • نتیجه گیری
 • کار با Etch
 • آشنایی با Definition ها
 • پیگیری Dependency
 • معرفی Immutability
عنوان دوره آموزشی: Provable Code
سطح: متوسط
مدت زمان: 5 ساعت و 51 دقیقه
نویسنده: Michael Perry

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

کد:
Predicates and First Order Logic
   05:15  
Inference
   12:17  
Induction
   08:27  
Axioms
   06:37  
Design by Contract     01:17:17  
Introduction
   01:15  
Cache and Query
   06:44  
Preconditions
   04:28  
Eliminating Preconditions
   06:23  
Postconditions and Invariants
   09:09  
Strict Preconditions
   10:08  
Strength
   11:04  
Inheritance
   08:12  
Correctness
   04:24  
Inference
   14:30  
Summary
   01:00  
Code Contracts     01:03:33  
Introduction
   01:28  
Example: Linked List
   10:16  
Satisfying Preconditions
   11:07  
Invariants
   07:48  
Help When Code Contracts Fails
   08:21  
Inheritance
   19:41  
Conclusion
   04:52  
Patterns     00:54:03  
Introduction
   04:08  
Parameter Pattern
   00:41  
Example: Parameter Pattern
   02:02  
Callback Pattern
   00:51  
Example: Callback Pattern
   05:40  
Factory Methods
   02:43  
Example: Factory Methods
   04:25  
Constructor Pattern
   01:06  
Example: Constructor
   03:37  
Example: Combining Patterns
   02:53  
Socket API Improvement
   19:43  
Conclusion
   06:14  
Degrees of Freedom     00:57:26  
Introduction
   01:17  
Etch
   02:23  
Definitions
   03:47  
Example: Ledger
   05:30  
Proving Degrees of Freedom
   14:13  
Message Bus
   05:42  
Example: Message Bus
   05:02  
Dependency Tracking
   05:42  
Example: Dependency Tracking
   11:09  
Summary
   02:41  
Immutability     01:03:56  
Introduction
   01:26  
Assignment Statements
   09:37  
Constructors (revisited)
   03:31  
Class Responsibilities
   05:57  
Categories of State and Classes
   08:00  
Example: Categories
   09:40  
Dependency Chains
   02:30  
Example: Dependency Chain
   12:22  
Example: Mutable Dependency Chain
   06:04  
Conclusion
   04:49
حجم فایل: 863MB
لینک های دانلود:

http://go.progforum.ir/BF
http://go.progforum.ir/Xk


رمز فایل های فشرده: www.ehsanavr.com
 
بالا