توابع عضو کلاس در کاتلین

در Kotlin، شما می‌توانید توابع را در داخل کلاس‌ها تعریف کنید. این توابع به نام…

ادامه مطلب