Recent content by Mohsenkamali

  1. M

    درآمد برنامه نویسی ؛ برنامه نویسان چقدر درآمد کسب می‌کنند؟

    در حال حاضر بازار کار پایتون خیلی توی ایران داغ هست. برای یادگیری پایتون هم پیشنهاد خودم دوره جامع پایتون سبزلرن هست.
  2. M

    قیمت دوره های برنامه نویسی پایتون

    با دوره پایتون آکادمی سبزلرن میتونید رایگان و تخصصی این زبان رو یاد بگیرید.
بالا