گوسفند نژاد کردی

ava96

عضو سایت
تازه وارد
گوسفندان نژاد کردی در شهرهایی مانند کردستان، کرمانشاه و اذربایجان غربی پرورش داده میشوند و این گوسفندان از دسته دام هایی هستند که میتوانند در شرایط سخت کوهستانی زندگی کنند.
این دام در شهرهای دیگری مانند خراسان و شیروان هم وجود دارند که به آنها گوسفندان کردی نژاد دشتی گفته میشود.
قیمت گوسفند زنده نژاد کردی از بقیه نژادها کمی بیشتر است و این مورد به این دلیل است که ایم گوسفندان دنبه و چربی خیلی کمی دارند و درصد گوشت خیلی بالاتری در مقایسه با سایر نژاد ها دارند.
به جرات میتوان گفت که گوسفندان نژاد کردی از دیگر نژاد ها مقاوم تر هستند و در برابر بیماریهای مختلف مقاومت زیادی از خود نشان میدهند.
خصوصات گوسفندان نژاد کردی
گوسفندان این نژاد از نژاد های گوشتی هستند و حثه متوسط ولی با بدنی کشیده دارند، به دلیل محل زندگی گوهستانی این نژاد، باید بدنی مقاوم داشته باشند و همچنین دست پای بلندی دارند که به آنها کمک میکند تا بتوانند در مراتع کوهستانی چرا کنند.

خرید گوسفند زنده در تهران
 
بالا