کد نمایش آدرس سایت در مطالب کپی شده

djmostafa

کاربر تازه وارد
تازه وارد
این کد باعث میشه بعد از اینکه فردی مطالب سایت شما رو توی سایتش کپی می کنه به همراه مطالب شما آدرس منبع مطالب یعنی سایت شما هم به همراه اون مطالب کپی بشه !!!
کد:
<script type="text/javascript">
function addLink() {
var body_element = document.getElementsByTagName('body')[0];
var selection;
selection = window.getSelection();
var pagelink = "<br /><br /> منبع نوشته: <a href='"+document.location.href+"'>"+document.location.href+"</a><br />کپی کردن بدون ذکر منبع باعث کاهش رتبه وب شما در گوگل میشود";
var copytext = selection + pagelink;
var newdiv = document.createElement('div');
newdiv.style.position='absolute';
newdiv.style.left='-99999px';
body_element.appendChild(newdiv);
newdiv.innerHTML = copytext;
selection.selectAllChildren(newdiv);
window.setTimeout(function() {
body_element.removeChild(newdiv);
},0);
}
document.oncopy = addLink;
</script>
نحوه استفاده از این کد :

باید کد موردنظر رو داخل فایل هدر و قبل از بسته شدن تگ </head> قرار بدین .
 
بالا