کتاب الکترونیک برنامه نویس امن در دات نت ( انتشارات مرکز ماهر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)

ityad.com

کاربر تازه وارد
تازه وارد
کتاب الکترونیک برنامه نویس امن در دات نت از انتشارات مرکز ماهر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را می توانید در "آی تی یاد" در لینک زیر دریافت نمایید

لینک: برنامه نویسی امن در دات نت

 
آخرین ویرایش:
بالا