کار با Text در فلاتر

hharddy

کاربر تازه وارد
تازه وارد

در فریموورک فلاتر Flutter برای نمایش هر متنی به کاربر از ویجت Text استفاده می کنیم.
کار با Text بسیار راحت هست و هیچگونه پیچیدگی خاصی ندارد.
در ابتدا به کد های زیر توجه کنید و ببینید که چگونه برای نمایش متن به کاربر از این ویجت استفاده می کنیم.
کد:
child: new Text('Flutter-learn.ir')
در متن بالا ابتدا ویژگی style را نوشته و سپس با استفاده از دستور new TextStyle شروع به نوشتن استایل های مورد نظر می شویم به این دلیل از new TextStyle استفاده کردیم که میتونیم یک متد از این نوع ساخته و جدا در آن استایل دهی خودمون و انجام دهیم.
کد:
new Text('Flutter-learn.ir',
    style: new TextStyle(fontSize: 22.0,color: Colors.lightGreen),)
با استفاده از ویژگی textAlign محل قرار گیری متن را میتوانیم تعیین کنیم.


در متن بالا ابتدا ویژگی style را نوشته و سپس با استفاده از دستور new TextStyle شروع به نوشتن استایل های مورد نظر می شویم به این دلیل از new TextStyle استفاده کردیم که میتونیم یک متد از این نوع ساخته و جدا در آن استایل دهی خودمون و انجام دهیم.

با استفاده از ویژگی textAlign محل قرار گیری متن را میتوانیم تعیین کنیم.

لیست کامل ویژگی های ویجت Text:

textAlign

style

textDirection

textScaleFactor

textSpan

locale

منبع: مرجع فارسی فلاتر
 
بالا