چرا باید فیلتر یخچال خود را تعویض کنیم؟

ghaemservicee

کاربر تازه وارد
تازه وارد
در یخچال های ساید بای ساید مخزنی تعبیه شده است که با استفاده از آن می توان آب خنک با تکه های یخ را داشت.حال برای تمیز و سالم بودن این آب درون مخزن ها از فیلترهای مخصوصی برای تصفیه آب و جدا کردن املاح مضر از آن استفاده می شود. معمولا می بایست فیلترها را هر 6 ماه در میان تعویض کرد.
نحوه تعویض فیلتر در یخچالهای متفاوت با هم فرق دارد و برای دانستن این نکته که چگونه باید آن را عوض کرد، باید به دفترچه راهنمای یخچال مراجعه شود.
در یخچال های سبک قدیمی باید در ابتدا ، شیر آب در یخچال و فریزر خاموش شود تا بتوان فیلتر را تعویض کرد.
تعمیر یخچال قائم سرویس
 
بالا