پیغام خطا در موقع رفرش

Juventus FC

کاربر تازه وارد
تازه وارد
سلام بر اساتید

من یک قطعه کدی نوشتم که در واقع ، وقتی کاربر روی دکمه Run کلیک میکنه ! رکورد های موجود در Data Grid همگی با هم پاک بشند ! اما این اتفاق میفته ولی یک run time error میده که نمیدونم برای چی به این گیر میده !

On Error Resume Next
Adodc1.Recordset.MoveFirst
Adodc1.Recordset.Delete
DataGrid1.Refresh
Adodc1.Refresh
Timer5.Enabled = True

بیشتر مواقع به این "Adodc1.Recordset.MoveFirst" گیر میده !
 
بالا