پرینت سه بعدی فایل STL

ava96

عضو سایت
تازه وارد
فایل STL (زبان استاندارد مثلث) فرمت فایل استاندارد صنعت پرینت سه بعدی است. این نوع فایل توسط نرم افزار سه بعدی ساخته شده و از یک سری مثلث برای شکل گیری سطح مدل سه بعدی استفاده می کند. تقریبا از همه نرم افزار های طراحی و مدلسازی سه بعدی CAD می توان خروجی STL گرفت. فایل STL در گام بعدی توسط نرم افزار مخصوص پرینت سه بعدی به یک زبان قابل تشخیص توسط پرینتر سه بعدی ( G-Code ) تبدیل می شود. به این پروسه “اسلایس کردن” یا “لایه لایه کردن” گفته می شود، مدل پس از این پروسه آماده پرینت سه بعدی است.

در این بخش گام های اولیه برای گرفتن خروجی بهینه از مدل سه بعدی و آماده سازی آن برای پرینت سه بعدی توضیح داده می شود.
فایل سه بعدی STL از یک سری مثلث متصل به یکدیگر برای تعریف سطح یک مدل یکپارچه استفاده می کند. وقتی کیفیت مدل سه بعدی بالا می رود مثلث های بیشتری استفاده می شوند و سطح مدل با کیفیت بهتری بازتولید می شود اما در مقابل حجم فایل STL بالا می رود.
 
بالا