پروژه ویب سایت همرای PHP و پایگاه داده Mysql

Asadullah

کاربر تازه وارد
تازه وارد
سلام به همه دوستان عزیز
من میخواستم یک ویب سایت دینامیکی بسازم از شما دوستان خواهش می کنم اگر کسی یک پروزه Web Design را از ابتدا تا انتها همرای پایگاه داده آن که به چه شکل شروع کنم از کجا شروع کنم و به کجا ختم کنم
همانظور به صورت گام به گام رهنمایی نمایید ودرآخرScript انرا برایم ارسال نمایید ازشما دوستان نهایت متشکرم
نوت من بصورت تیوری همه موضوعات را می دانم ولی در عمل کار نکردم کاری عملی ره نمی دانم از قبل از شما تشکر می کنم
 
بالا