پروبیوتیک زنبور عسل پروژن

reyhaneh

عضو سایت
تازه وارد
پروبیوتیک زنبورعسل Probio-Apis
شرکت دانش بنیان زیست درمان ماهان با هدف تولید مکمل های پروبیوتیک دام، طیور و آبزیان و با همکاری برترین کارشناسان عرصه فناوری زیستی، تاسیس و با در اختیار داشتن بخش تحقیق و توسعه قدرتمند، موفق به شناسایی و جداسازی سویه های پروبیوتیک بومی و ثبت اختصاصی در پایگاه جهانی NCBI شده است.
پروبیوتیک زنبور عسل پروژن را از ما بخواهید.
طبق تعریف WHO/FAO پروبیوتیک ها مکمل های غذایی میکروبی هستند که از طریق بهبود تعادل میکروبی دستگاه گوارش و محیط زیست تأثیرات سودمندی بر میزبان خود ایفا می کنند.
در صنعت پرورش زنبور عسل، استرس های متعددی همچون تغییرات آب و هوایی، مهاجرت، تغییرات در منابع غذایی و ... موجب تضعیف سیستم ایمنی و عدم تعادل میکروفلور طبیعی گوارشی می شود. چنین عواملی موجب می شود که زنبور های عسل را مستعد ابتلا به بیماری های مختلف می کند و در نتیجه شاهد تلفات و افت کمی و کیفی تولید خواهیم بود.
استفاده از پروبیوتیک ها در پرورش زنبور عسل می تواند سبب تعادل و بهینه سازی میکروفلور گوارشی، بهبود رشد، بهبود هضم و جذب مواد غذایی، بهبود عملکرد سیستم ایمنی و مقاومت در برابر انواع استرس ها و عوامل بیماری زا شود.
مکمل پروبیوتیک Probio-Apis ترکیبی از سویه های پروبیوتیک باکتریایی از خانواده باسیلوس ها و باکتری های اسید لاکتیک به همراه مخمر و پری بیوتیک است که بر اساس آزمایش های In Vitro و In Vivo برگزیده و به طور اختصاصی جهت استفاده در زنبور عسل فرموله شده است.
مکانیسم عمل پروبیوتیک

 • پیشگیری از عوامل استرس زا
 • تعادل میکروبی دستگاه گوارش
 • بهبود هضم و جذب مواد غذایی
 • پیشگیری از عوامل بیماری زا
 • افزایش مقاومت به بیماری
 • افزایش طول و بازسازی میکروویلیای روده
مزایای مصرف مکمل پروبیوتیک Probio-Apis در زنبور عسل
 • بهبود وضعیت کندوهای ضعیف
 • بهبود عملکرد سیستم ایمنی
 • افزایش مقاومت در برابر بیماری ها
 • بازسازی فلور میکروبی پس از درمان آنتی بیوتیکی
 • بهبود هضم و جذب مواد غذایی
 • بهبود سلامت و کاهش تلفات کندو ها
 • امکان استفاده همزمان با مکمل ها، ضد انگل و سایر داروهای زنبور عسل
 • بهبود نرخ تولید مثل و افزایش جمعیت کندو
استفاده از مکمل پروبیوتیک Probio-Apis در شرایط زیر توصیه می شود:
 • فصول پاییز و بهار
 • در زمان کوچ
 • پس از درمان آنتی بیوتیکی
 • در هنگام بیماری
 • در شرایط کمبود مواد غذایی
دوز مصرفی :
 • روزانه ده گرم به ازای هر کندو
راهنمای مصرف :
 • مکمل پروبیوتیک Probio-Apis را می توان به روش های زیر در کندو ها استفاده کرد:
 • در محلول شکر خنک حل شود.
 • با شکر مخلوط و روی شانه ها پاشیده شود.
 • با کلوچه زنبور مخلوط شود.
Total Count: 107 CFU/g
شرایط نگهداری:

 • در جای خشک و خنک و دور از تابش نور خورشید نگهداری شود.
 • دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
 • پس از مصرف درب قوطی را ببندید.
بسته بندی :
قوطی 100 گرمی


پروبیوتیک زنبورعسل Probio-Apis
شرکت دانش بنیان زیست درمان ماهان با هدف تولید مکمل های پروبیوتیک دام، طیور و آبزیان و با همکاری برترین کارشناسان عرصه فناوری زیستی، تاسیس و با در اختیار داشتن بخش تحقیق و توسعه قدرتمند، موفق به شناسایی و جداسازی سویه های پروبیوتیک بومی و ثبت اختصاصی در پایگاه جهانی NCBI شده است.
پروبیوتیک زنبور عسل پروژن را از ما بخواهید.
طبق تعریف WHO/FAO پروبیوتیک ها مکمل های غذایی میکروبی هستند که از طریق بهبود تعادل میکروبی دستگاه گوارش و محیط زیست تأثیرات سودمندی بر میزبان خود ایفا می کنند.
در صنعت پرورش زنبور عسل، استرس های متعددی همچون تغییرات آب و هوایی، مهاجرت، تغییرات در منابع غذایی و ... موجب تضعیف سیستم ایمنی و عدم تعادل میکروفلور طبیعی گوارشی می شود. چنین عواملی موجب می شود که زنبور های عسل را مستعد ابتلا به بیماری های مختلف می کند و در نتیجه شاهد تلفات و افت کمی و کیفی تولید خواهیم بود.
استفاده از پروبیوتیک ها در پرورش زنبور عسل می تواند سبب تعادل و بهینه سازی میکروفلور گوارشی، بهبود رشد، بهبود هضم و جذب مواد غذایی، بهبود عملکرد سیستم ایمنی و مقاومت در برابر انواع استرس ها و عوامل بیماری زا شود.
مکمل پروبیوتیک Probio-Apis ترکیبی از سویه های پروبیوتیک باکتریایی از خانواده باسیلوس ها و باکتری های اسید لاکتیک به همراه مخمر و پری بیوتیک است که بر اساس آزمایش های In Vitro و In Vivo برگزیده و به طور اختصاصی جهت استفاده در زنبور عسل فرموله شده است.
مکانیسم عمل پروبیوتیک

 • پیشگیری از عوامل استرس زا
 • تعادل میکروبی دستگاه گوارش
 • بهبود هضم و جذب مواد غذایی
 • پیشگیری از عوامل بیماری زا
 • افزایش مقاومت به بیماری
 • افزایش طول و بازسازی میکروویلیای روده
مزایای مصرف مکمل پروبیوتیک Probio-Apis در زنبور عسل
 • بهبود وضعیت کندوهای ضعیف
 • بهبود عملکرد سیستم ایمنی
 • افزایش مقاومت در برابر بیماری ها
 • بازسازی فلور میکروبی پس از درمان آنتی بیوتیکی
 • بهبود هضم و جذب مواد غذایی
 • بهبود سلامت و کاهش تلفات کندو ها
 • امکان استفاده همزمان با مکمل ها، ضد انگل و سایر داروهای زنبور عسل
 • بهبود نرخ تولید مثل و افزایش جمعیت کندو
استفاده از مکمل پروبیوتیک Probio-Apis در شرایط زیر توصیه می شود:
 • فصول پاییز و بهار
 • در زمان کوچ
 • پس از درمان آنتی بیوتیکی
 • در هنگام بیماری
 • در شرایط کمبود مواد غذایی
دوز مصرفی :
 • روزانه ده گرم به ازای هر کندو
راهنمای مصرف :
 • مکمل پروبیوتیک Probio-Apis را می توان به روش های زیر در کندو ها استفاده کرد:
 • در محلول شکر خنک حل شود.
 • با شکر مخلوط و روی شانه ها پاشیده شود.
 • با کلوچه زنبور مخلوط شود.
Total Count: 107 CFU/g
شرایط نگهداری:

 • در جای خشک و خنک و دور از تابش نور خورشید نگهداری شود.
 • دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
 • پس از مصرف درب قوطی را ببندید.
بسته بندی :
قوطی 100 گرمی
 
بالا