ویژگی های برتر کلایمر ها در مقایسه با داربست

ava96

عضو سایت
تازه وارد
لف- قیمت تمام شده بسیار پایین و در نتیجه توجیه اقتصادی بسیار مناسب

ب- ایمنی بسیار بالا و استفاده از 12 سیستم امنیتی مختلف به همراه سیم بکسل امنیتی

ج- عدم نیاز به نیروی متخصص برای نصب و راه اندازی دستگاه

د- طول عمر بسیار بالا به دلیل مکانیکی بودن دستگاه

ه- عدم حساسیت به شرایط محیطی مانند گرد و خاک ، رطوبت و شرایط جوی، دما و…

و- جابه جایی بسیار آسان در جهات مختلف ساختمان و قابلیت دمونتاژ و مونتاژ سریع قطعات در مدت زمان کم

ی- پشتیبانی فنی و خدمات پس از فروش در داخل کشور به دلیل تولید این دستگاه در ایران

کلایمر
 
بالا