واحد کنترل کیفیت آلومینیوم

royaaa20

عضو سایت
تازه وارد
برای انجام این کار که بررسی های لازم به صورت دقیق انجام شوند، سه مرحله زیر باید طی شود:

کنترل ورودی.
انجام کنترل های لازم حین فرایند.
انجام کنترل های نهایی روی محصول نهایی.

در طی این سه مرحله با برداشتن نمونه های مناسب، کار آزمون و بررسی انجام می شود.


طریقه انجام کنترل ورودی

تمامی اقلام و محصولات به محض ورود، نمونه برداری می شوند و بر اساس استاندار هایی که تعیین شده است، مورد تست و آزمایش قرار داده می شوند. آزمایش هایی که در این مرحله انجام می شود در یک آزمایشگاهی است که دارای دستگاه های تست و کنترل دقیق و کاملا پیشرفته است. اگر در طی بررسی های این مرحله، مورد تایید قرار گیرند، برای مصرف به خطوط تولید ارسال می شوند.


طریقه انجام کنترل حین فرایند

در این مرحله از واحد کنترل کیفیت آلومینیوم به صورت رندوم و تصادفی نمونه برداری هایی انجام می شود که این کار کاملا تصادفی و با توجه ظاهر، ابعاد و عملکرد صورت می گیرد و کنترل های لازم بر روی آن ها انجام می شود.


طریقه انجام کنترل محصول نهایی

از محصول نهایی نیز نمونه هایی برداشته می شود تا استاندارد های نهایی آن ها مورد تست قرار گیرد. این تست ها که در مراحل پایانی صورت می گیرد شامل کنترل ظاهری، ابعادی و عملکردی است که شرایط بسته بندی و دیگر شرایط و عوامل نهایی مورد بازرسی قرار می گیرند.
 
بالا