نکات مربوط به نوشتن مقاله isi

ava96

عضو سایت
تازه وارد
هنگام نوشتن مقاله، موارد زیر را به خاطر داشته باشید:

۱٫ نوشتن مقاله فرآیندی زمان‌بر است.
با توجه به این که نوشتن و چاپ مقاله، فرآیندی زمان‌بر است، دانشجویان دکترا برای این که بتوانند به موقع از پایان نامه خود دفاع کنند، بهتر است در سال دوم و سوم نوشتن مقاله را شروع کنند. چراکه در برخی از موارد روند داوری و چاپ مقاله یک سال طول می‌کشد.

همچنین نوشتن مقاله ‌isi برای اولین بار، به احتمال زیاد یک فرآیند یادگیری است و شما برای آشنایی با بخش‌های گوناگون مقاله باید مطالب زیادی را مطالعه کنید. پس اگر نگارش مقاله‌تان طولانی شد، نباید دلسرد شوید!

۲٫ ساختار مقاله isi
اکثر مقالات علمی، دارای یک فرمت و ساختار هستند.

در صفحه «ساختار مقاله نویسی» عنوان بخش‌های مختلف مقاله isi بیان شده و به طور مفصل در مورد نحوه نوشتن هر کدام از بخش‌های مقاله توضیح داده شده است.

۳٫ ویرایش مقاله
مقاله خود را بعد از نگارش، ویرایش و تصحیح کنید.

در صفحه «ویرایش مقاله» در مورد نحوه ویرایش مقالات فارسی و در صفحه «ویرایش مقاله انگلیسی» نحوه ویرایش مقالات انگلیسی توضیح داده شده است.

چاپ مقاله تضمینی
 
بالا