موارد مهم قفل امنیتی در قفل کودک

ava96

عضو سایت
تازه وارد
بچه ها کنجکاو هستند و این یک چیز خوب است. آنها دوست دارند همه درها را باز کنند تا مکانهای مخفی را کشف کنند. اما این نباید به شکلی باشد که به خودشان آسیب بزنند. مکانهای مختلفی در اطراف کودکان وجود دارد که نیاز به استفاده از قفل امنیتی کودک دارند. مهمترین موارد:

درب خروجی خانه
مهمترین مکانی که باید در نظر داشته باشید درب خروجی خانه است. بیرون آمدن از خانه بسیار خطرناک است تا زمانی که کودک شما از خطرات و تهدیدهای خارج از خانه آگاه باشد. نصب قفل امنیتی ضد کودک روی درب جلو مانع از ورود مهاجمان و افراد بیگانه به خانه را میگیرد در عین حال مانع از خروج فرزند شما از خانه می شود.
درب کمد ها و کشوها
همانطور که گفته شد ، کودکان کنجکاو هستند و به دنبال هر مکان مخفی برای یافتن آن هستند. یکی از مکانهای خطرناک کمد لباس یا کابیت ها و قفسه هایی هستند که در آنها مواد خطرناک مانند چاقو ، ابزار تیز ، مواد شیمیایی و غیره گذاشته شده است که هر کدام می توانند صدمات جدی به کودکان شما وارد کنند. بنابراین ، یکی از مهمترین کاربردهای قفل دیجیتال محافظ کودک محدود کردن دسترسی به درهای دارای این قفل است.
 
بالا