معرفی سایت معتبر اینترنتی برای مهاجرت به کانادا از طریق کار

tahanom

عضو سایت
تازه وارد
هر ساله هر استان کانادا به همراه دولت فدرال لیستی از مشاغل مورد نیاز خود را منتشر کرده تا متقاضیان با توجه به تخصص و مهارت خود در خواست اقامت دهند و روش دیگر برای مهاجرت به کانادا از طریق کار خود اشتغالی میباشد که در این روش با توجه به لیستي که ارائه میشود شخص متقاضی اقامت باید در یکی از مشاغل معرفی شده حرفه ای باشد تا موفق با اجازه کار در کانادا و نهایت اقامت کانادا شود که برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید از سایت معتبر اینترنتی که به طور تخصصی در این زمینه فعالیت دارند اقدام نمایید .
 
بالا