مشکل لزرگ در طراحی سیستم کنترل دسترسی در طراحی سامانه

khalooei

کاربر تازه وارد
تازه وارد
مشکل بزرگ در طراحی سیستم کنترل دسترسی در طراحی سامانه

باسلام

سوال اول : علاوه بر قسمت بخش بندی کاربران(با متد های متفاوت از قبیل ACL) ، قسمت های بخش بندی سیستم (از جمله وارد کردن بخشهای موجود،مثل آبدارچی ، نگهبانی .... .... ) هم به صورت داینامیک و پویا باشند...
ضمنا قابل بیان است که ما اصلا حساب کاربری خاص نداریم و بدین صورت جلو بریم که یک گروه کاربری تولید کنیم و سپس به گروه کاربری ، دسترسی ها ، و نیز جریان کاری(workflow) خاص نسبت دهیم...در نتیجه اینقدر داینامیک بودن را به نظرتان حذف کنیم.یا نه خوب است...بعضی از بچه ها اینگونه بیان میکنند که ما داریم سیستم برای جای خاص مینویسیم و نیازی به داینامیک کردن بخش های اصلی سیستم نداریم و آبدارچی ، نگهبانی و ... حتما باید باشند ولی نیازی به پویا سازی این قسمت و قسمت سطح دسترسی نداشته باشیم... ولی از طرفی نیازداریم .. مثلا شاید بعدا بخواهند یک سطح کاربری برای دسترسی به بخشی از آنها ایجاد کنند...
پیشنهاداتی که برای سوال اول مطرح شده بدین شرح است:
- به صورت ثابت باشند و نیازی به پویا بودن نیست...


امیدواریم مشکلاتی که گفتم رو براتون ، را قابل فهم گفته باشیم.
 
بالا