مشکل در سویچ بین تب های کروم درایور در حالت headless

aa39

کاربر تازه وارد
تازه وارد
با سلام
من یک برنامه نوشتم باید از تب اول کلیک کنه بعد بره تب 2 کلیک کنه تب 2 رو ببنده و بره دوباره روی تب اول کلیک کنه و این چرخه بینهایت ادامه دارد.
میخوام 10 تا دونشو اجرا کنم برای سایت های مختلف ولی دیدم میریزه بهم هر کدوم میخواد بیاد بالا. بعد با headless دیدم کلا مینمایز کارشو انجام میده
الان مشکلم اینه همه چی توی headless خوبه فقط موقعی که سویچ میکنه به تب2 و کلیک میکنه و تب2 رو کلوز میکنه انگار headless از بین میره کلا و برمیگرده روی حالت عادی!
نمیدونم چی کارش کنم
کسی میتونه راهنمایی بده

اینم یک قسمتی از کد که مربوط به این کاره:

import os.path
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC
from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.common.action_chains import ActionChains
from selenium.webdriver.common.keys import Keys
from selenium.webdriver.chrome.options import Options
import time

path = os.path.dirname(os.path.abspath(file))
address = os.path.join(path , 'chromedriver.exe')
#browser = webdriver.Chrome(executable_path= address)
options = webdriver.ChromeOptions()
chrome_options = Options()
chrome_options.add_argument('--headless')
chrome_options.add_argument('--disable-gpu')
chrome_options.add_argument("--window-size=800x600")
allesFertig = True
options.add_extension('./b.crx')
options.add_extension('./vpn.crx')
options.add_extension('./v.crx')
browser = webdriver.Chrome(options=options)
==============================================================
if len(browser.find_elements_by_xpath("(//a[contains(text(),'Проверить')])[2]")):
time.sleep(2)
window_after = browser.window_handles[1]
browser.switch_to.window(window_after)
print('YEA,Job ok lets do it')
time.sleep(7)
browser.find_element_by_class_name('fr66n').click()
print('like done')
time.sleep(2)
browser.close()
time.sleep(2)
window_before = browser.window_handles[0]
browser.switch_to.window(window_before)
time.sleep(3)
browser.find_element_by_xpath(u"(//a[contains(text(),'Проверить')])[2]").click()
time.sleep(2)
 
بالا