مشکل در ایجاد اسلایدر

haniehkh

کاربر تازه وارد
تازه وارد
با سلام. من در اسلایدرم مشکل دارم. اصلا کار نمی کنه.
کدهامو قرار میدم لطفا کمک کنید.

JavaScript:
  <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="jquery.slidertron-1.1.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    $(function() {
      $('#slider').slidertron({
        viewerSelector: '.viewer',
        indicatorSelector: '.indicator span',
        reelSelector: '.reel',
        slidesSelector: '.slide',
        speed: 'slow',
        advanceDelay: 4000
      });
    });
  </script>
کد جاوا اسکریپتم.

-------------
اینم کد html
HTML:
  <div id="slider">
    <div class="viewer">
      <div class="reel">
        <div class="slide">
          <img src="pictures/slider2.jpg" alt="" />
        </div>
        <div class="slide">
          <img src="pictures/slider1.jpg" alt="" />
        </div>
        <div class="slide">
          <img src="pictures/slider3.jpg" alt="" />
        </div>
        <div class="slide">
          <img src="pictures/slider4.jpg" alt="" />
        </div>
        <div class="slide">
          <img src="pictures/slider5.jpg" alt="" />
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="indicator">
      <span>1</span>
      <span>2</span>
      <span>3</span>
      <span>4</span>
      <span>5</span>
    </div>
  </div>
 
بالا