مشکل بزرگ در طراحی سیستم کنترل دسترسی در طراحی سامانه (قسمت دوم)

khalooei

کاربر تازه وارد
تازه وارد
باسلام

سوال دوم :
اون بخش های حساب کاربری و سطح دسترسی توضیح دادیم ...
مشکل اصلی من در بخش جزئیات سطح دسترسی است .... بویژه در بخش View ها است.... به این صورت که مثلا ممکنه که یک فیلتری برای سطوح کاربری نمایش شود و یک فیلتر برای سطح کاربری دیگر نمایش داده نشود.یا مثلا برخی از متن ها و نوشته ها برای سطح کاربری مختلف متفاوت باشد.
اما همه سطوح کاربری به صورت داینامیک وارد میشوند.و به همین دلیل view ها را نمیتوان به صورت استاتیک تعریف کرد و با توجه به سطح کاربری نمایش داد.
تشریح سوال به صورتی دیگر : در قسمت های view ها ، آیا باید بدین صورت عمل کنیم که view ها را به صورت کلی و جامع طراحی و کدنویسی شوند و سپس در قسمت کنترلر از طریق function هایی که تعریف خواهیم کرد بخشی از view را نمایش و بخشی از view ها را برای سطح دسترسی خاص نمایش ندهیم....
چیز هایی که به ذهن مبارکم رسید... :
- مثلا چند سطح کاربری (UserLevel) تعبیه کنیم و سپس اینگونه view هارا برای بخش های متفاوت طراحی و کدنویسی کنیم
منظور از UserLevel استفاده از چند سطح برای نمایش view ها با توجه به سطوح کاربری اصلی است...
- از روشی استفاده کنیم که دسترسی تک تک فیلد ها را در دیتابیس نوشته و سپس از طریق دسترسی و دیتابیس فیلد های خاص را نمایش دهیم...
- یک سری از سطوح کاربری که فکر میکنیم باید به طور ثابت در سیستم باشند را پیشفرض قرار داده و برای انها view ها مختلف تولید کنیم و باتوجه به سطح کاربری نمایش دهیم و همچنین در مدیریت امکان افزودن سطوح کاربری جدید هم باشد اما با view های پیشفرض.
- با توجه به توابعی که کاربر با آن ها دسترسی دارد و سطوج دسترسی به بخش های مختلف نیز از روی آن تعیین میگردد متوجه شویم سمت کاربر شویم : مثلا تنها سمتی که به تابع ارسال نظر بر روی طرح دسترسی ندارد دبیران هستند....و درنتیجه اگر کاربری به تابع ارسال نظر روی نامه که مثلا سطح کاربری فارغ از آنکه در مدیریت ، چه عنوانی در مدیریت برای سطح دسترسی وارد شده باشد میتوان نتیجه گرفت که مسئول مربوطه است و فیلد هایی که مسئول مربوطه با آن دسترسی دارد را نمایش داد.
- فیلد های عمومی را داشته باشیم.... برای همه نمایش میدهیم...ویژگی های خصوصی هم مثل سطح دسترسی به دیگران اختصاص میدهیم

امیدواریم مشکلاتی که گفتم رو براتون ، را قابل فهم گفته باشیم.
 
بالا