مشخص کردن اعداد زوج یا فرد در سی شارپ

masih4420

کاربر تازه وارد
تازه وارد
این حرکتم جاهای مختلف با کنسول دیدم ولی خب من کنسول حالیم نبود!!!
انقد فکریدم تا حلش کردم
خب...
اول یک عدد معرفی کردم با مقدار 2 با نام i
بعد اومدم با استفاده از دستور while یک مجموعه از اعداد زوج ساختم. چطوری؟
گفتم خانم while, بیا عدد 2 که مقدار اولیه ات هست رو همینطوری هی هی با 2 جمع کن. اینطوری یک مجموعه شد با مقدار 2 و 4 و 6 و 8 ....
بقیشم که سادس. ی if دادم که اگه مقدار ورودی در تکست باکس برابر با متغیر i هست...ینی 2 باشه یا 4 باشه و ... پیام عدد زوج است رو به کاربر بده.
واس عدد فرد هم همین حرکتو زدم.
سوالی بود در خدمتم.
کد:
int i = 2;
      int l = 1;
      int j;
      j = int.Parse(textBox1.Text);


      while (i < 99999)
      {
        if (j == i)
        {
          MessageBox.Show("زوج");
          textBox1.Text = "";
        }
        i = i + 2;
      }

      while (l < 99999)
      {
        if (j == l)
        {
          MessageBox.Show("فرد");
          textBox1.Text = "";
        }
        l = l + 2;
      }
 
بالا