مراحل ثبت برند ماکارانی به چند مرحله تقسیم می گردد

fekre

کاربر تازه وارد
تازه وارد
  1. پس از تکمیل مدارک ثبت برند ماکارانی ، باید متقاضی ، نماینده قانونی او و یا وکیل حقوقی او با ورود به سایت اداره مالکیت صنعتی و در قسمت مالکیت معنوی، اطلاعات متقاضی شامل حقیقی یا حقوقی بودن را وارد کرده و مدارک مورد نیاز را بسته به حقیقی یا حقوقی بودن در سامانه بارگذاری و تقاضا را با دریافت کد رهگیری ارسال نماید.
  2. در مرحله بعد، کارشناسان مربوطه با بررسی برند شما، نتیجه درخواست را اعلام می دارند. در این مرحله اگر برند مشکلی داشته باشد ، می بایست نسبت به اصلاح آن اقدام گردد. به طور معمول این زمان یک ماهه است. اما چنانچه به دلایلی طرح برند به طور کامل رد شود، در این صورت دیگر امکان پیگیری موضوع ثبت برند وجود ندارد.
  3. در صورت تایید کارشناس، کارشناس مسئول و رئیس اداره ثبت برند ، متقاضی می بایست خود و یا وکیلش به صورت حضوری در محل اداره مالکیت معنوی حضور پیدا کند.
  4. پس از ثبت، باید با هزینه متقاضی ، آگهی برند در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار درج شود . با توجه به چاپ در روزنامه رسمی به اشخاص ثالث که در آن طبقه شغلی فعالیت می نمایند اجازه داده می شود که در صورت اعتراض آن را به اداره مالکیت صنعتی و مراجع قضایی و دادگاه ها اعلام نمایند.
  5. بعد از گذشت یک ماه از آگهی برند ، اداره مالکیت معنوی گواهینامه ثبت برند را صادر خواهد نمود.
  6. پس از صدور گواهینامه ، یک بار دیگر موضوع ثبت کردن برند آگهی خواهد شد. هزینه چاپ دو آگهی در روزنامه رسمی با توجه به تعداد خطوط و ابعاد علامت تجاری و سیاه سفید یا رنگی بودن آن تعیین خواهد شد.
 
بالا