مدارک لازم جهت ثبت شرکت فوم سهامی خاص

kara sabt

کاربر تازه وارد
تازه وارد
  • دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره با امضاء تمامی اعضاء هیات مدیره
  • گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره،مدیر عامل و بازرسان
  • اصل مجوز فعالیت از مراجع ذی ربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
  • دو برگ اساسنامه تکمیل شده با امضاء موسسین
  • دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین با امضاء موسسین
  • فتوکپی برابر اصل مدارک احراز هویت از جمله صفحه اول شناسنامه و کارت ملی سهامداران
  • اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی (حداقل 35%سرمایه) در حساب شرکت در شرف تاسیس همراه با فیش پرداختی
  • دوبرگ اظهارنامه تکمیل شده با امضاء موسسین
  • اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
ثبت شرکت فوم
 
بالا