متن روی تصویر

sallamatii

کاربر تازه وارد
تازه وارد
یه کد html و css می خوام

css : لازم دارم که تصویری رو درونش قرار بدم
html : متن رو داخلش بنویسم و متن دقیقا در وسط تصویر مذکور قرار بگیره

این بخش ناقص css :
#joda {
background:url(http://www.xum.ir/images/2014/02/21/vie.png) center no-repeat;
font-family: BKoodakBold,'B Yekan',tahoma;
font-size: 13pt;
}این بخش ناقص html :
<div id="joda">
 

hczss

کاربر تازه وارد
تازه وارد
پاسخ : متن روی تصویر

سلام.
بفرما اینم اون:

<html>


<head>
<title></title>


<style>


#pic {
width: 200px; height: 200px;
background-image: url("image adress");
}


#texts {
width: 100%;
text-align: center;
font-size: medium;
padding-top: 45%;
}


</style>
</head>


<body>
<div id="pic"><p id="texts">the some text</p></div>


</body>


</html>

دستم درد نکنه فقط اونجا که نوشتم image adress، باید شما آدرس تطویرتون رو بنویسید.
 
بالا