قوانین گوگل برای نمایش

mojnpco

کاربر تازه وارد
تازه وارد
قوانین گوگل برای نمایش
برای اینکه طراحی سایت و مضامین ، اطلاعات ، تصاویر و ... آن در گوگل نمایش داده شوند ، می بایست طبق قوانین گوگل برای نمایش باشند. درنتیجه قبل از راه اندازی و طراحی سایت ، می بایست ابتدا از قوانین گوگل برای نمایش، مطلع بشوید. مسلما هر چه طراحی سایت شما مطابق تر با قوانین گوگل باشد ، رتبه ی آن در گوگل بالاتر رفته و بازدید از طراحی سایت شما بیشتر می شود چگونه سایت را سئو کنیم از موارد قوانین گوگل برای نمایش طراحی سایت می باشد.
طراحی سایت
در ادامه به برخی از از این قوانین گوگل برای نمایش می پردازیم :
•عدم وجود محتوانی نامناسب برای کودکان در طراحی سایت در قوانین گوگل برای نمایش
•عدم وجود محتوای صریح غیر اخلاقی در طراحی سایت در قوانین گوگل برای نمایش
•عدم ترویج نفرت نسبت به عقاید و مذاهب و تنفر در طراحی سایت در قوانین گوگل برای نمایش
•عدم ترویج خشونت در طراحی سایت در قوانین گوگل برای نمایش
•عدم تهدید ، آزار و اذیت در طراحی سایت در قوانین گوگل برای نمایش
•عدم فروش و ترویج کالاهای خطرناک در طراحی سایت در قوانین گوگل برای نمایش
•عدم ابزار مالی در طراحی سایت در قوانین گوگل برای نمایش
•عدم شرط بندی درطراحی سایت در قوانین گوگل برای نمایش
طراحی سایت

مهم ترین امکانات برای نمایش طراحی سایت در گوگل به شرح زیر می باشد:
•عدم فعالیت های غیر قانونی در طراحی سایت در قوانین گوگل برای نمایش
•عدم جهل هویت در طراحی سایت در قوانین گوگل برای نمایش
•عدم حق مالکیت در قوانین گوگل برای نمایش
•عدم وجود حریم خصوص و امنیت در طراحی سایت در قوانین گوگل برای نمایش
•دسترسی مناسب برای کاربران در طراحی سایت در قوانین گوگل برای نمایش
•عدم سو استفاده از شبکه های کاربران در طراحی سایت در قوانین گوگل برای نمایش
•عدم رفتارهای مخرب در طراحی سایت در قوانین گوگل برای نمایش
•عدم ارائه ی اطلاعات غلط در طراحی سایت در قوانین گوگل برای نمایش
•کنترل پرداخت های مالی کاربران در طراحی سایت در قوانین گوگل برای نمایش
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی سایت اصفهان
شرکت طراحی سایت
ساخت سایت
 
بالا