فرایند های تصفیه آب

ava96

عضو سایت
تازه وارد
فرایند های مربوط به مراحل تصفیه و حذف آلاینده ها شامل واحد های فیزیکی مانند ته نشینی، $$$$$اسیون و روش های فیزیکی گند زدایی می باشد. همچنین فرایند های شیمیایی مانند گندزدایی با مواد شیمیایی، انعقاد و لخته سازی، تبادل یون و تنظیم pH می باشد.


کاربرد های آب تصفیه شده
آبیاری پارک ها، کشتزارها، باغات
استفاده مجدد صنعتی
تزریق به آب های زیرزمینی
افزایش باتلاق ها و مرداب ها به منظور مرطوب نگه داشتن سطح زمین و حفظ مناظر طبیعی
مراحل تصفیه
امروزه متداول ترین مراحل در تصفیه آب عبارتند از:


انعقاد و لخته سازی


انعقاد و لخته سازی معمولا اولین مرحله تصفیه آب می باشد. مواد شیمیایی دارای بار مثبت به آب افزوده می شود. بار مثبت این مواد شیمیایی باعث خنثی شدن بار منفی ذرات کلوئیدی موجود در آب می شود. هنگامی که این اتفاق می افتد، ذرات به یکدیگر متصل می شوند و لخته های بزرگتر را تشکیل می دهند که به آن فلوک می گویند.

تصفیه آب چیست؟ - رایمون
ته نشینی


ته نشینی یک فرایند فیزیکی است. این فرایند برای حذف ذرات معلق در آب و یا حذف ذرات کلوئیدی منعقد شده و لخته شده و یا حذف رسوبات به کار می رود. ته نشینی براساس مقدار ذرات و تمایل آن ها به تاثیرگذاری روی یکدیگر و جذب همدیگر می تواند به ۴ روش زیر انجام شود:


ته نشینی ذرات مجزا
ته نشینی لخته ها
ته نشینی ناحیه ای
ته نشینی ذرات متراکم
 
بالا