شرایط صحیح ذبح گوسفند زنده

ava96

عضو سایت
تازه وارد
هنگام ذبح گوسفند لازم است که این کار را با مراحل خاصی انجام دهید، این مراحل شامل موراد زیر هستند:  1. ابتدا نیت کنید: پیش از اقدام به سر بریدن دام زنده در ابتدا لازم است که نیت کنید
  2. پیش از بریدن سر دام به حیوان آب دهید.
  3. برای ذبح باید 2 پا و یک دست دام را با طناب ببندید و یا از کسی برای گرفتن آن کمک بگیرید.
  4. از چاقوی تیز برای انجام اینکار استفاده نمایید، تا در حین بریدن سر حیوان عذاب نکشد.
  5. سر گوسفند باید رو به قبله قرار گرفته شده باید
  6. پیش از گذاستن چاقو روی گردن گوسفند باید بسم الله گفته شد.
  7. هر دو شاهرگ گردن دام را به صورت همزمان و خیلی سریع ببرید. و بگذارید دام جان دهد.
  8. پس از جان دادن کامل دام، سر را به طور کامل جدا کنید.
خرید گوسفند زنده در تهران
 
بالا