سینوس لیفت مکمل ایمپلنت دندان

drbalavi

کاربر تازه وارد
تازه وارد
در جراحی سینوس لیفت برای کسانی که قصد انجام ایمپلنت را دارند اما در فک خود استخوان کافی برای نگهداری ایمپلنت را ندارند استخوان اضافه می شود.
در جراحی سینوس لیفت به استخوان کمی پیوند استخوان می زنند و سپس کف سینوس را به اندازه 2 الی 20 میلیمتر بسته به شرایط سینوس بالا می برند تا استخوان برای رشد خود فضای کافی داشته باشد. این عمل جراحی باید توسط جراح فک و لثه انجام شود.
مواد مورد استفاده در این عمل جراحی پودر استخوان یا استخوانی است که از قسمت های دیگر بدن برداشته شده است.
دندانپزشکان قبل از انجام ایمپلنت از فک بالا عکس رادیوگرافی تهیه می کنند تا اگر به سینوس لیفت نیاز باشد این عمل جراحی را انجام دهند. همچنین نیاز است از فک بالایی عکس سی تی اسکن نیز تهیه شود.
در کسانی که زمان زیادی جای دندانشان خالی بوده بیشتر امکان نیاز به سینوس لیفت وجود دارد.


دندانپزشکی بالوی پور
 
بالا