سورس فضای آزاد و فضای استفاده شده درایوها در سی شارپ

sorosh

عضو سایت
تازه وارد

این برنامه از سه لیست باکس تشکیل شده است.لیست باکس اول درایوها را نمایش می دهد.لیست باکس دوم مشخصات درایوها را نمایش می دهد و لیست باکس سوم فضای آزاد و فضای مورد استفاده هر درایو را نمایش می دهد.
 

پیوست ها

بالا