سورس اجرا شدن برنامه های کاربردی توسط کاربر در سی شارپ

sorosh

عضو سایت
تازه وارد

در برخی مواقع لازم است که کاربر برنامه ای را به دلخواه اجر اکند .کاربر می تواند نام برنامه مورد نظر خود را در textBox وارد کند تا این برنامه اجرا شود.مانند ماشین حساب، برنامه Word و...
 

پیوست ها

Reactions: JJG
بالا