سوال

fateme_m

کاربر تازه وارد
تازه وارد
:(پروژه من بالا نمیاد کسی می تونه کمک کنه؟؟؟
وقتی داخل پروژم میشوم هیچ کدوم از فرم ها رو نمیاره و کنر اسم پروژه م میزنه unavailable
فکرمیکنم از .netframework باشه.
 
بالا