سوال درباره نحوه استفاده از آبجکت های استاتیک در سطح کلاس

بالا