سوال: آیا روشی هست که بشه برنامه های vb6 رو در VB2012 در visual stodio باز کرد؟

بالا