سوال ؟؟؟؟ چرا من هر چی سایت می سازم اول گوگل میشه !!

بالا