ساختن یک جدول از روی viwe

iran58

کاربر تازه وارد
تازه وارد
سلام
ما view یک جدول را داریم که کلیه اطلاعات آن جدول را به ما می دهد
سوال من این است که می توانم براساس این view یک جدول برای خودم در بانک اطلاعاتی خودم طراحی کنم
 
بالا