راهکاری برای مشارکت در خیریه ها

volunteer

کاربر تازه وارد
تازه وارد
در اینجا برخی از راه هایی است که می توانید امروز کمک به خیریه ها ارائه دهید:
1- به صورت نقدی : کمک به یک موسسه خیریه با نوشتن واریز نقدی به شماره حسابهای معتبرآن موسسه که هنوز رایج ترین نوع بشردوستی در جهان است. ...
2- از طریق یک صندوق معتبر کمک کننده ، کمکهای خود را اهدا کنید. ...
3- یک بنیاد خصوصی یا خانوادگی راه اندازی کنید و با جمع آوری کمکهای نقدی و غیرنقدی به خیریه ها در زمان فراخوان برای موارد خاص یاری برسانید.
4- به گروههای خیریه برای کمک در یاری رسانی بپیوندید. ...
5- وقت خود را بدهید. همیشه کمکها نقدی یا با اهدای لباس و غذا نیست گاهی حضور شما برای ارائه ی تخصص هایی که دارید یا آموزش دادن به آنها بهترین راه کمک به نیازمندان است
 
بالا