درمان جوش صورت

leylakarimi

کاربر تازه وارد
تازه وارد
تمامی افرادی که با مشکل چوش صورت گریبان گیر هسنند قطعا بار ها به دنبال درمان آن نیز بوده اند. درمان این مشکل پوستی بسیار زمان بر است و نیازمند و صبر و مراقبت بسیار میباشد. اولین اقدام برای درمان جوش و آکنه مراجعه به پزشک و انجام آزمایش های مربوطه مانند آزمایش های هورمونی می باشد. پس از آن در صورت نیاز و با تجویز پزشک میتوان از داروها و قرص های مورد نیاز استفاده کرد اما در کنار آن حتما باید مراقبت های پوستی لازم را به طور مداوم انجام داد. در واقع تمام اقدامات باید به طور منظم و تحت نظر افراد دارای تخصص انجام شود. معمولا با مدتی مراقبت جوش و آکنه برطرف شده و پس از آن فقط نیاز به رسیدگی و روتین پوستی میباشد. بهتر است برای تمام اقداماتی که نام برده شد به بک کلینیک معتبر و تخصصی معتبر مرتجعه کنید. کلینیک پوست و موی دائر یکی از کلینیک های معتبر در تهران و واقع در پاسداران است که شما میتوانید برای تمامی مشکلات پوست و موی خود من جملهه آکنه به آن مراجعه کنید.
 
بالا