درخواست کمک در نوشتن برنامه برای برد آردوینو به زبان c

amin773

کاربر تازه وارد
تازه وارد
بسمه تعالی

زمانی که سنسور آلتراسونیک فرد را تشخیص داد وقتی شخص به فاصله 1متری یا کمتر از آن رسید وفرد به مدت زمان 1 الی 2 ثانیه در محدوده تعیین شده بود و مطمعن از بودن فرد در اینجا بود فایل صوتی شروع به پخش کند و ساعت و تاریخ و تعداد رخداد در دیتا لاگر ثبت و ذخیره شود.

حال در این هنگام اگر فرد بعد از اتمام فایل صوتی از محدوده خارج نشد فایل صوتی دیگر پخش نشود .

ولی اگر که فرد جدیدی وارد این محدوده شد فایل صوتی پخش و اطلاعات ساعت و تاریخ و شماره جدیدی در دیتالاگر ثبت شود.

از ساعتهای 17 عصر با دستور به رله چراغ های LED 12ولت روشن شودوبا دستور دوباره در ساعت 6 صبح فردا چراغ را خاموش کند.

(برخی از کیتها چون در مساجد نصب میشوند در زمانهای نمازهای صبح و ظهر و عصر 30 دقیقه قبل از اذان و 30 دقیقه بعد از اذان نباید شمارشی و ساعت و تاریخی در دیتا لاگر ثبت و فایل صوتی پخش شود که جدول ساعات به شرح زیر میباشد.)

----- 6 ماه اول سال------------------ 6ماه دوم سال
صبح --- 5/45 الی 3/30 ------------------ 5/45 الی 4/00
ظهر --- 13/30 الی 12/30-------------------- 12/30 الی 11/00
عصر --- 20/30 الی 19/00--------------------18/35 الی 17/00
تجهیزات سخت افزاری موجود که طبق این سخت افزارها باید برنامه نوشته شود:

1-برد آردوینو -- مدل MEGA 2560

2-برد شیلد دیتا لاگر همراه با باتری ساعت-- مدل Data logger shield V1.0

3-برد پخش موزیک – مدل MP3 player mini

4-رله جهت روشن کردن چراغ – مدل Tongling

5-مادگی جک 3/5 میلیمتر بردی جهت لحیم روی برد و اتصال آن به پخش کننده صدا (اسپیکر) 2*3w

6-ماژول آلتراسونیک تشخیص فاصله – مدل HC – SR05

7-بلند گو یا اسپیکر برای پخش صدا که به مادگی جک 3/5 میلیمتری روی برد متصل میشود – مدل 2*3w

8-LED های 12 ولتی که به خروجی رله متصل میشوند
 
بالا