دانلود کتاب شروعی بر برنامه نویسی Ajax

برنامه نویس

عضو سایت
این کتاب شامل فصل های زیر می باشد:

فصل اول: مقدمه ای بر Ajax
راه حل ، دیدگاه کاربران ، دیدگاه برنامه نویسان ، نگاهی کلی به مراحل استفاده از Ajax در برنامه های تحت وب و ...

فصل دوم : جاواسکریپ
تگ(Script) ، نوشتن اسکریپ در قسمت Head و Body ، فایل خارجی جاواسکریپ و ...

فصل سوم: شروع کار با Ajax
شروع با HTTP ، درخواست XmlHttp ،معماری Ajax ASP.NET ، و ...


فصل چهارم: کار با Ajax در ASP.NET

فصل پنجم: خطایابی برنامه های Ajax
FireBug ، دیباگ سمت سرور ، استفاده از پنجره Watch

فصل ششم: برنامه chatRoom
جداول موجود در برنامه ChatRoom ، چگونگی پیاده سازی ChatRoom ، و ...

فصل هفتم: برنامه BookStore

و....دانلود مستقیم کتاب
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
بالا