حل یک مسئله در شی گرایی

Mohamad7798

کاربر تازه وارد
تازه وارد
سلام سوال من اینه متغییری از نوع بار الکتریکی تعریف میکنیم(کلاسشو لینکشو میزارم پایین)و میخوایم برنامه مقدار بار الکتریکی را از خط فرمان بگیرد و میزان پتانسیل آن را با رنگ طوسی نمایش دهد
 

پیوست ها

بالا